Annons:
Etiketterrymdennibirualiensärkeänglar
Läst 998 ggr
JRSN
2019-05-17, 19:53

Änglarna från 'Anu'

De fysiska änglarna

De 'uråldriga' skapade människan, sannolikt genom genetisk manipulation. Vilka är då de uråldriga? De sumeriska skrifterna överflödar av berättelser om detta folk, som av allt att döma anlände till jorden utifrån. Dock tycks de inte ha varit en helt homogen grupp. Några sägs stamma från Orion medan andra påstås ha anlänt från konstellationen 'Draco'. Dessa båda grupper utkämpar inledningsvis krig men går senare samman. De slår sig sedemera ner på 'Anu', en av stjärnan Nibirus planeter.

Märkligt nog är de per definition inte människor, utan ett slags fysiska änglaväsen. De har inte faktiska vingar, vingattributet kommer av att de inte är stationära, de har lämnat sin ursprungliga vistelseort för att verka på annat håll. Dock är de helt överlägsna den primitiva människan rent teknologiskt. De bemästrar språk, kemi, matematik, astronomi, arkitektur, ja allt som kan förknippas med den moderna civilisationens uttryck. De är herrar över materien, elementen, naturkrafterna.

Alla dessa attribut sammanför vi förstås med människan, såsom hennes påfund. Men människan var inte ämnad för elden, skriftspråket eller elektriciteten. Allt detta blir människan förlänat av någon specifik individ från Änglarnas skara. Ett tilltag som inte förblir obestraffat; förseelsen var ett mycket stort brott enligt Änglars lag. Samma individ kommer att följa människorna under deras vandring genom tid och rum. Straffet var att fortlöpande inkarneras till människornas livsvillkor.

Olika civilisationer

Folket från Dracosystemet har sannolikt reptilattribut. De är upprättgående med två armar och två ben men med fyra kloförsedda fingrar på vardera hand. Trots det något respektingivande yttre är de intelligenta och tekniskt avancerade, möjligen har de en hetlevrad natur som ibland ligger dem i fatet. Men reptilerna har med stor säkerhet medverkat till människorasens uppkomst. Många kulturer på jorden nämner 'ormen' såsom en skapargud i olika sammanhang. Det nutida ryktet om att 'reptilians' skulle  ligga bakom ondskan på jorden bör tas med en stor nypa salt.

I samband med en naturkatastrof (eller krig) i Dracosystemet tvingas reptilerna att fly till vår del av kosmos. De tillåts flytta in parallellt på planeten Anu tillsammans med folket från Orion. Men de båda kulturerna har svårt att förstå varandras språk och uttryck, ett krig blir slutligen oundvikligt. Kriget får svåra konsekvenser för planeten Anu, som bara nätt och jämt överlever. Men slutligen skipas fred och i sedvanlig ordning utbyter man döttrar som gifts in i respektive kungahus. Raserna blandar upp sig genetiskt och slutresultatet blir ett mångkulturellt samhälle.

Orionfalangen

Från Orion anländer det folk till planeten Anu som troligen liknar oss själva mest. Länge bebor de Anu själva och hinner etablera sin kultur. De monolitiska sederna med avancerade stenbyggnationer härrör troligen från dem. Sannolikt utvecklar de kilskriften (eller ett förstadium) redan på sin nya hemplanet. Med i sammanhanget förekommer även en civilisation från Siriussystemet. De är en vattenlevande art som tycks vara en form av groddjur. De klarar att vara på land periodvis men måste då och då återvända till vattnet. Stor visdom kan förknippas med dessa varelser.

Den första kolonisationsvågen går till planeten Maldek (mellan Mars och Jupiter) en planet som inte längre existerar. En kollision i rymden tillintetgör planeten och befolkningen tvingas brådstörtat fly till Mars. Men olyckorna fortsätter tyvärr, en himlakropp (Venus) drar förbi och skadar atmosfären så svårt att Mars tvingas att evakuera. Nu går färden till Jorden. Nybyggarna slår sig ner i Antarktis (som vid den tiden har ett gynnsamt klimat). En mer officiell utpost från Anu har redan slagit sig ner i flodområdet Eufrat/Tigris. Men ett karmaöde vilar tungt över Antarktis.

Nya förflyttningar

Ett (av flera) polskiften inträffar nu och Antarktis täcks av is. Återigen tvingas det drabbade folket flytta, denna gång blir det till Egypten och Nildalen. Hela tiden har denna gruppering varit påpassade av den officiella klanen i Sumer. Man kan förmoda att jordmänskligheten skapades av denna gruppering (troligen i södra Afrika) och att avundsjuka uppstått från Sumeriskt håll. Vid ett tillfälle bryter sig nämligen klanen från Eufrat/Tigris in i den afrikanska befästningen och tar med sig ett antal människor som tvingas arbeta som slavar. Och så drar det hela igång.

Konklusion

Mänskligheten är starkt präglade av de fysiska Änglarnas civilisation (och krig). Vid något tillfälle (kanske ett par årtusenden innan tideräkningen) så lämnar Änglarna Jorden och återvänder till Anu. Kvar är ett antal kungar som Anu etablerat för att säkerställa en viss ordning på Jorden. Men kungarna är maktlystna och startar krig inbördes (människorna får utföra krigandet). Detta har fortsatt än till denna dag. Men kungarna fruktar Anu's återkomst. Nu försöker de uppvigla människorna mot Anu och till syndabockar har Reptilrasen utsetts, ett skuldbeläggande utan grund.

Mänsklighetens skapare är Änglar från Anu. Benämningen 'Anunaki' kommer just från detta faktum; ANU-NA-KI, dvs Anu till Jorden (Ki). Avancerade rymdänglar anländer på krokiga vägar till Jorden. En gruppering av dessa skapar människorna men osämja uppstår mellan Änglagrupperingen och det officiella styret på Anu. Vid något tillfälle tas till och med ett beslut att mänskligheten skall utplånas. Men den av Anunaki som skapade människorna har fattat tycke för de sina. Ständigt får han vidta mått och steg för att rädda sin skapelse. Han har aldrig lämnat vår sida.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2020-12-28, 15:09 av JRSN
Annons:
JRSN
2020-07-01, 09:58
#1

Puffar upp det här inlägget om 'änglafolket' som sannolikt skapade människan. Men så särskilt änglalika var de inte, de stred inbördes och drog sig inte för att dra in människan i sina konflikter. En förmildrande omständighet i människans talrika 'galenskaper' är att vi i mångt och mycket har ärvt beteendemönstret från våra föregångare. Människan i sig själv är en relativt snäll och oförarglig varelse.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: