Annons:
Etiketterspökengengångarevålnaderkarma
Läst 382 ggr
JRSN
2020-06-08, 14:39

Spökting

Det berättas ibland att spöken håller 'ting', stämmer möte på vissa platser. Hur skall man förstå detta? Det vanligaste är nog att spöken är enstöringar, de har fastnat mellan den fysiska och den andliga världen och kommer inte vidare. Att rådfråga andra spöken är ingen självklarhet, för spöket i fråga kan även ha fastnat i en viss 'frekvens'. Spöket ser därmed inte andra närvarande själar.

Permanent spöktillvaro

Spöken som stannar en längre tid på det fysiska planet lär sig så småningom bemästra jordelivet allt bättre. Detta trots att spökena endast har en 'subtil' kroppsgestaltning som endast med svårighet kan påverka den fysiska materien. Givetvis är detta ingen bra situation. Spökena är 'rebeller', de har motsatt sig det högre jagets bud att uppsöka det vita ljuset och gå vidare utvecklingsmässigt. 

Efter ett tag möter de 'själsfränder' som också är vålnader. De lär sig hantera frekvenser så att de kan se varandra. De inser att de kan förflytta sig på viljans bud och utvecklar förmågor att flytta fysisk materia vid behov. Enkelt uttryckt skapar de sig oberoende spöksamhällen och oheliga gemenskaper.

Krämpor och tillkortakommanden

Ett spöke är som det var vid dödsögonblicket. Även om den fysiska gestaltningen är försvunnen så kvarstår gamla krämpor och psykiska defekter. Detta är ett väldigt bra skäl att faktiskt inte bli kvar i en spöktillvaro. Men det finns personer som är envisare än döden själv, de vägrar kategoriskt att gå vidare till livet efter detta. De kan också vara skrämda till att vara kvar. Ledaren för de dödas skara kan vara en individ med mycket mörka syften. Inte sällan är det en korrupt präst som hävdar att det 'vita ljuset' kommer döda var och en som går dit. Således fortsätter förtrycket.

Sammankomster

Ett jordiskt möte av något slag föregås ofta av ett 'spökmöte'. Skälen gäller angelägenheter för den aktuella orten eller platsen, både för vålnader och människor. Agendan kan dock skilja sig något åt. Spökena var en gång levande människor på platsen. Den åsikt de hade då har de sannolikt bibehållit. Man kan således sluta sig till att spökting generellt sett för en konservativ agenda. Människor av kött och blod är kanske mer intresserade av reformer. Om dessa båda viljor krockar så kan det leta till kontroverser och olyckor. I regel är det endast äldre orter som hunnit etablera ett spökting.

Medling

Det kan vara problematiskt att 'lösa upp' en hel grupp med vålnader samtidigt. De utgör egentligen ingen homogen grupp utan är enskilda personer med individuella problem. Att föra över en hel grupp till det vita ljuset låter sig inte göras, såvida det inte råkar vara gruppens önskan. Därför måste en medling komma till stånd, om orten skall kunna utvecklas och blomstra. Ett medium får helt enkelt sätta sig ner och samtala med vålnadernas ledningsgrupp. Spökena lägger fram sina hjärtefrågor, vilket jämförs med människornas planer. En kompromiss kommer till stånd och förhoppningsvis blir då alla överens.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2020-12-28, 19:29 av JRSN
Annons:
Dioramabyggare
2020-06-08, 19:30
#1

#0:2:2 :

Ja, jag är övertygad om att det finns ett "spöke" här hemma, sedan vi flyttade in för närmare 15 år sedan. Saker försvinner utom synhåll, och "dyker upp igen" flera månader senare, och dessutom på en helt annan plats, och vid ett tillfälle till och med i ett annat rum. Vissa saker har jag hittat när jag egentligen letat efter något helt annat (senast hände det så nyligen som vid två tillfällen i slutet på förra veckan; först hittade jag min stegräknare, och ett par, tre dagar senare själva armbandet till den, på nästan samma plats). Flera gånger har jag tänkt att det hela på något sätt "är satt i system". Kanske spöket/platsanden "skojar" med mig…?

JRSN
2020-06-08, 23:26
#2

#1 Det hela verkar ju ganska harmlöst, saker som försvinner och dyker upp igen. Om det är ett sätt att påkalla uppmärksamhet på så är det ett egendomligt sätt att agera. Jag har själv varit med som saker som försvunnit från ett visst ställe. När jag sedan, av gammal vana, går till stället för att hämta saken kan den vara tillbaka igen. Men varför, jag förstår inte kopplingen. Annat än möjligen att det är en nära anhörig som endast vill visa att hen är närvarande, vakande och aktiv. 🤔

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Dioramabyggare
2020-06-08, 23:37
#3

#3: Om det är platsandens (som jag föredrar att kalla h****) sätt att påkalla uppmärksamhet så är det enligt mig ett märkligt sätt att göra det på. Men när det är något som försvinner ur synhåll så tänker jag "föremålet finns i varje fall kvar i lägenheten".

skina
2020-06-09, 11:23
#4

På serien Det Okända så är ju andarna ofta medvetna om varann, både platsbunda och de som gått vidare till ljuset.
Man har fått veta av mediet att de passar på varann, håller varann i schack och kanske rent av håller någon i någon sorts fångenskap.
Det var någon präst i ett gammalt avsnitt som höll barn kvar, eller om barnen var platsbunda liksom han och han härjade med dem, skrämde dem.
Det var någon patron eller liknande som höll kvar ett par drängar, eller åtminstone härjade med dem. 
Lite oklart är ju om det dominanta spöket höll de andra kvar längre än de hade velat stanna eller om det enbart härjade med dem och skrämde dem.
Men detta med grupper av spöken var något nytt. Spännande tanke.

Men medium i Det Okända har alltid först tagit bort de spöken som är kvar runt det dominanta spöket och sist tagit tag i den som är starkast, möjligen känns det som ett mer naturligt sätt att lösa problemet, tänker jag.

Mobbare är alltid stärkta av gruppen omkring dem, tar man bort de runt omkring dem så kan de visa en ganska mjuk och svag sida, tänker jag.

JRSN
2020-06-09, 16:58
#5

#4 I ett annat avsnitt av 'Det okända' (minns inte vilket) så är det en dam som bor i ett slott eller en herrgård. Från sitt fönster ser hon ett ljus i kyrkan, varvid hon tror att hon kommit för sent till Julottan. Hon skyndar då över till kyrkan men inser sitt misstag. Hon är i själva verket för tidig och ramlar rakt in i 'de dödas mässa'!

Svårt att veta vem man skall ta bort först av problematiska spöken. Enligt mediet Jörgen Gustafsson bör man gå direkt på den mest dominanta anden. Å andra sidan kan de vara 'svårfångade', de är sluga och gömmer sig när medier dyker upp.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: