Annons:
Etiketterbildspråkmetaforersymbolik
Läst 796 ggr
JRSN
2020-05-19, 13:02

Naturens element

De fyra elementen har de flesta någon gång hört talas om; eld, vatten, jord och luft. De har i antiken framstått som basen för all materia. Med den rätta blandningen ansåg man sig kunna skapa alla ämnen. Ibland lades även elementet 'eter' med bland grundelementen. Kineserna sägs ha haft elementet 'metall' med i sitt system. Är elementen konkreta eller utgör de symboler för något?

Alkemi och Astrologi

Forntidens kemister gjorde långtgående experiment med elementen som bas. Man hoppades kunna finna den rätta kombinationen för att framställa guld, alternativt ett livselexir. Man var nog inne på rätt spår men komplexiteten var mycket större än man kunde tänka sig. Astrologer har sedan länge associerat planeter med vissa element. Ett och samma element kan även delas med flera planeter.

Fler element?

Men vad är egentligen ett element, är det endast den process eller det speciella ämne som namnet beskriver? Man kan nog ha trott det först, men i en djupare analys så är nog elementen endast att se som symboler. Symboler för vad då? Min gissning är att elementen i själva verket representerar de grundläggande energierna i Universum. Och i en förlängning, att de energierna står för våra sinnesförmågor. Vi har med andra ord ett sinne för varje befintlig energi. Men då räcker ju inte de fyra elementen, vi behöver fler för att få en helhetsbild. Existerar dessa 'nya' element?

Komplettering

Människan anses ju ha fem sinnen men är detta korrekt? Jag menar att vi behöver lägga till ett sjätte sinne som är 'intuition'. Detta ger alltså sex energier, sex element och i förlängningen sex sinnen. Som det femte elementet lånar jag in kinesernas 'metall' och som det sjätte och sista elementet använder jag sinnebilden 'lera'. Låt oss betrakta stadierna i en uppställd tabell:

Notera att 'jord' och 'metall' möts och går samman i ett. Elementen bildar en cirkel.

Jord/Metall - Den fysiska materien, formen och smaken. Den mest påtagliga av alla materieformer. Detta första element är delat i två aspekter; jord och metall. Rörelsen börjar med jord och slutar med metall; sjunde steget är återkomsten! Rent symbolmässigt är jorden myllan, varur allt levande tar form och växer upp. Jorden och växtligheten frambringar således nästa element i ordningen, som är:

Eld - Symboliserar syn och kunskap. Energin är fotoner, ljusets bärare. Ljuset reflekteras mot materien och ger en bild av den annars osynliga formen. I förlängningen är elden en övergång till det nästföljande elementet i kretsloppet, som är:

Plasma - Den gasformiga materien. Detta är förståelsens och hörselns bärare. Den verksamma energin utgörs av elektriska fält.  Plasman är de amorfa (oformliga) väsendenas uppenbarelseform. Plasmans existens är nära besläktat med nästa element som står i tur:

Luft - Elementet luft är den fysiska materiens lätta subtila motsvarighet. Luften förmedlar lukt, som i förlängningen även framkallar bilden. Energin består av tomrummets enklaste fria enheter, vilka skapar eteriska kopior av den fysiska materien. Ur luften kondenseras nästa element:

Vatten - Det andra av de vågformiga elementen, där ljuset är det första. Bärare av balans/orientering samt intuition och instinkt. Medvetandets element, som förmedlar en direkt erfarenhet av det som observeras. Energin är G-vågor. Vattnet söker sig ständigt till nästa element, som är:

Lera - Det formbara elementet. Känselns och upplevelsens bärare. Som energi är det neutrinerna som häftar vid materien. Elementet kan frambringa allting och vara tjänligt i olika sammanhang. Ur leran kommer slutligen det sjunde elementet, som är metall. Och därmed är cirkeln sluten.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Här kan du läsa om de fyra elementen.
  • Redigerat 2021-11-05, 15:35 av JRSN
Annons:
tlover
2020-05-19, 14:05
#1

Is räknas som ett element i asatron (fyi)

l'm back

JRSN
2020-05-19, 15:48
#2

#1 Intressant. Den nordiska mytologin berättar också om 'Nifelheim', ett isrike som låg norrut. 🙂

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

[Vianca]
2020-05-19, 17:13
#3

Inte att förglömma den livsbringade solen.

Huygens
2020-05-19, 22:47
#4

Intet räknas ibland som ett element i Japan/Kina. (wiki))

I kampsport visar intet sej om mästaren gör en attack och försvaren plötsligt tittar förbryllat på ett område, ibland rakt fram, ibland upp i luften, där det inte finns någon. Försvararen får intryck av att något är där och det är ändå intet där.

JRSN
2020-05-20, 07:53
#5

#4 Påminner lite om begreppen 'ki', 'chi' och 'prana'. Kanske besläktade fenomen eller rent av samma sak.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

JRSN
2021-11-05, 15:41
#6

Ett fel hade dröjt kvar bland elementen. Jag kallade ett av dem för 'trä' men det kallas nu 'jord'. Dessutom har elementet 'Eld' nu fått rätt plats, innan elementet 'plasma'. Med sex element så lägger de sig parvis:

Jord/Metall - Luft

Eld - Vatten

Plasma - Lera

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Annons:
JRSN
2021-11-18, 19:12
#7

Det går även att få in de s.k. 'chakracentrumen' i modellen ovan. Fördelningen blir då som följer:

Jord/Metall - Rotchakrat

Eld - Solarplexus

Plasma - Halschakrat

Luft - Hjärtchakrat

Vatten - Pannchakrat (tredje ögat)

Lera - Sakralchakrat

Not: Det sjunde chakrat, kronchakrat, är förknippat med Själen, den betraktande principen. Eftersom Själen är bortom världen finns ingen beröringspunkt med något specifikt element.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: