Annons:
Etikettermytologisägnertraditioner
Läst 1695 ggr
Cireea
2019-10-02, 14:53

Grekisk mytologi: en introduktion

Grekernas myter om gudar, gudinnor och hjältar spelade en stor och viktig roll i den antika civilisationen och dess utveckling. Grekerna reste tempel och anordnade skådespel, idrottstävlingar och festliga högtider till gudarnas ära.

Gudarna styrde världsalltet men det stora mångfald av gudar, gudinnor och hjältar med deras tillhörande myter fanns också för att verka som en sorts moralisk förebild. Det fanns inte alltid en bokstavlig tro på myterna, men dom var ändå väldigt betydelsefulla, man tolkade och omtolkades i samband med att världen  och dess omständigheter förändrades.

Källor 

Idag känner vi till en grekiska gudavärlden tack vare antika konstföremål och skrifter. Föremålen är allt från skulpturer och mosaiker till vaser och mynt där man avbildat gudar eller scener från mytiska berättelser. Skrifterna är lertavlor från bland annat Mykene som härstammar från cirka 1200-1000 f.Kr. 
Många av dessa berättelse kom sedan att ingå i de kända verken Iliaden och Odysséen men även Hesiodos epos Theogonin från 700-talet f.Kr. 

Liknelser

Många mytologier har drag av trosföreställningar som delas med andra kulturer, så är det även för den grekiska mytologin. Indiska epos från ungefär samma tid som den grekiska antiken har många likheter med grekiska hjältesagor. Man har även hittat epos med paralleller till Iliaden. Det finns en teori som menar att både den indiska och den grekiska kulturen har baserat sina berättelse på ett tidigare indoeuropeiskt arv. 

Den grekiska mytologins gudar och gudinnor återkom senare i den romerska kulturen och deras gudavärld. Det förekom däremot många avvikelser i roller och attribut mellan de grekiska och romerska motsvarigheterna. 

Grekiska mytologins skapelseberättelse

Chaos fanns före något annat och utgjorde världsrymden, den bestod av tomhet och materia men än fanns det inga former. Gaia, jorden, uppstod ur världsrymden och kort efteråt uppstod Tartaros, Underjorden

Gaia skapade himmelen, Uranos, och havet, Pontos. Uranos och Gaia var makar och fick många söner, en av dessa var Kronos. Kronos mördade sin far och blev den mäktigaste guden, men Kronos skulle själv störtas av sin son Zeus. 

Kronos störtades efter ett långt krig där Kronos och titanerna var på ena sidan och Zeus och hans bröder på den andra. När sista slaget var avgjort och Kronos tappat makten blev Olympen det nya hemmet för gudarna. Zeus var numer överguden och det finns ingen historie om att han skulle ha besegrats. 

Den här utvecklingen kan man beskriva i en anna form av uppdelning: 

* Det första skiktet är universums grundelement såsom natt, dag, jord och himmel. 
* Det anda skiktet är titanerna, förkroppsligade naturföreteelser. 
* De tredje skiktet är en ny generation av väsen, de tolv olympiska gudarna som övertog den gudomliga makten från titanerna..

Huvudbilden på Akropolis 

Akropolis ligger på en hög klippa i Plakas om är den Gamla staden i centrala Aten. Platsen och monomenten är en temenos, alltså en helig plats som man tillägnat en gudom eller en hjälta. Just Akropolis är tillägnad gudinnan Athena.

Bild på Akropolis: Public Domain via Pixabay.


Film, Gravid, Hamster, Litteratur, Sommar, Twilight & Sydkorea
"Better Yehet today than Kkaebsong tomorrow"
Eyos Hamsteruppföding

Annons:
JRSN
2019-10-02, 15:40
#1

#0 Om jag förstått rätt så finns det även en romersk motsvarighet till de grekiska gudarna. Men grekerna brukar ju hävda, i många sammanhang, att den information de har från början var av egyptiskt ursprung. Finns det således en egyptisk skara av gudar som ligger till grund för den grekiska gudavärlden?

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Sindri
2019-10-02, 15:55
#2

När romarriket utvidgades till Grekland så anammade romarna deras gudavärld, men de gav egna namn åt gudarna.
Zeus = Jupiter
Hera = Juno
Poseidon = Neptunus
Athena = Minerva
Afrodite = Venus
Artemis = Diana
Dionysos = Bacchus etc
Romarna hade också en del andra äldre gudar, bl a Isis som ju härstammar från Egypten, men hade en något annorlunda roll i romarriket.

Apropå likhet med andra religioner så såg jag nyss ett program om utgrävningar i Herculaneum (nära Pompeji) där man hittat en liten statyett som lika gärna kunde ha föreställt Maria och jesusbarnet.
Jag har också för länge sedan (som jag tyvärr inte kommer ihåg var) läst om en  berättelse liknande den om Noa och syndafloden.

Cireea
2019-10-02, 15:58
#3

#1 Nu är jag inte jätteinsatt i just den aspekten och det finns säkert mycket att gräva i, men egyptisk mytologi är lite annorlunda från den grekiska. Vilket man inser när man läser om de olika mytologierna. Alla mytologier har likheter och skillnader, men de bottnar ju i samma sak någonstans. 

Man hittar liknande gudar inom de flesta mytologier. De flesta har ju en skapargud, en gud som styr väder, en för vatten, för fertilitet, för krig, för döden etc. så på så sätt går det att hitta liknelser mellan mer eller mindre alla mytologier. 

Grekerna var ju även flitiga på att låna traditioner från bland annat Egypten. Det finns vissa likheter även om mycket skiljet sig åt, precis som mellan grekisk och romersk, och då lånade romersk mytologin från den grekiska men också från den etruskiska mytologin.


Film, Gravid, Hamster, Litteratur, Sommar, Twilight & Sydkorea
"Better Yehet today than Kkaebsong tomorrow"
Eyos Hamsteruppföding

[Hukanson]
2019-10-02, 16:20
#4

Grekernas litterära gudasagor började nedskrivas ca 850 fKr. Har Grekerna en skapelseberättelse? Jodå, man kan läsa i Wikipedia:

Ursprunget om världen och gudarna

"Ursprungsmyter" eller "skapelsemyter" representerar ett försök att förklara universums början på mänskligt språk. Den mest accepterade versionen på tiden, även om en filosofisk redogörelse för början av saker, rapporteras av Hesiod i hans Theogony. Han börjar med Kaos, en gäspande intighet. Ut ur tomrummet kom Gaia (jorden) och några andra primära gudomliga varelser: Eros (kärlek), Avgrunden (tartarus) och Erebus. Utan manlig hjälp födde Gaia Uranus (himlen) som sedan befruktade henne . Från denna förening föddes först Titanerna - sex män: Coeus, Crius, Cronus, Hyperion, Iapetus och Oceanus; och sex kvinnor: Mnemosyne, Phoebe, Rhea, Theia, Themis och Tethys. Efter att Cronus föddes beslutade Gaia och Uranus att inga fler titaner föddes. De följdes av de enögda Cyclopes och Hecatonchires (eller Hundrahandiga), som båda kastades in i Tartarus av Uranus. Detta gjorde Gaia rasande. Cronus "den blodtörstigaste, yngsta och mest fruktansvärda av Gaias barn", övertygades av Gaia att kastrera sin far. Han gjorde detta och blev härskare över titanerna med sin syster-fru Rhea som sin konsort, och de andra titanerna blev hans hov.
Detta motiv för konflikt mellan far och son upprepades när Cronus konfronterades av hans son, Zeus. Eftersom Cronus hade förrådit sin far, fruktade han att hans avkomma skulle göra detsamma, och så varje gång Rhea födde, ryckte han upp barnet och åt det. Rhea hatade detta och lurade honom genom att dölja Zeus och linda in en sten i ett babys filt, som Cronus åt. När Zeus var fullvuxen, matade han Cronus en förgiftad dryck som fick honom att kräkas och kastade upp Rheas andra barn, inklusive Poseidon, Hades, Hestia, Demeter och Hera, och stenen, som hade satt i Cronus mage hela denna tid . Zeus utmanade sedan Cronus att kriga för kungariket av gudarna. Till sist, med hjälp av Cyclopes (som Zevs befriade från Tartarus), vann Zeus och hans syskon, medan Cronus och titanerna kastades ner till fängelse i Tartarus. https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_mythology

JRSN
2019-10-02, 16:26
#5

#2 Noa kallas 'Ziusudra' i de Sumeriska skrifterna och 'Utnapishtim' i Babyloniska texter. Berättelsen är i stort sett identisk så man kan väl utgå från att det är samma händelse som beskrivs. Intressant är att guden 'Enki' i någon av berättelserna är bunden av en ed att inte berätta om den kommande floden. Han löser dock detta genom att viska till Ziusudra genom en vassvägg (som om det skulle vara väggen själv som talade).

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

NiklasTyreso
2019-10-02, 18:26
#6

De europeiska hedniska religionerna har många gemensamma paralleller. Först bodde schamanska jägare över europa. För 4-5000 år sedan kom jordbrukande befolkning v indoeuropeer över europa med gudar och myter som har likheter med de Indiska polyteistiska religionerna. För ca 4000 år sedan spred sig andra jordbrukande befolkningsgrupper från turkiet och kaukasus upp över europa och tog med sig en gudavärld liknande den i mellanöstern på den tiden. Mellanösterns religion påverkade troligen egyptisk men när Egypten blev en stormakt spreds egyptisk religion till södra europa. Europas hedniska religioner var troligen en blandning av alla dessa influenser ovan, som i varje region/område blandades på olika sätt och utvecklades till olika lokala religioner.

Annons:
Sindri
2019-10-02, 18:33
#7

Och när kristendomen kom inlemmade den många av symbolerna, helgonen, högtiderna mm. Hur skulle man annars få "hedningarna" att byta religion.

Cireea
2019-10-02, 18:35
#8

Något jag tycker är intressant är hur många som faktiskt inte ens vet att kristendomen ursprungligen var en del av judendomen. Bara som en liten sidonotis när vi ändå ramlade in på kristendomen.


Film, Gravid, Hamster, Litteratur, Sommar, Twilight & Sydkorea
"Better Yehet today than Kkaebsong tomorrow"
Eyos Hamsteruppföding

Sindri
2019-10-02, 19:35
#9

Kristendomen är sprungen ur judendomen, det är ganska grundläggande. Skillnaden är att i judendomen väntar man fortfarande på sin frälsare, och godkänner således inte Nya Testamentet som en del av Bibeln.

JRSN
2019-10-02, 19:40
#10

#8 Efter vad jag hört så var det 'Flavius Josefus' som formade mycket av dåtidens kristendom, då kallad 'Simple Judeism' (Enkel Judendom). Det var enligt uppgift en slags 'Christianity light' som inte krävde omskärelse och som framför allt framhöll fredsbudskapet, att 'vända andra kinden till' etc. Uppdraget att bilda rörelsen kom direkt från romarna, som inte ville ha fler uppror utan lugna och lydiga provinser.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

[Hukanson]
2019-10-02, 19:45
#11

Spännande blir det när man ser de gamla krigen i religionens namn. Grekiska gudar skapade en stormakt, ockuperade Israel och kom ända till Indien. Romarna tog över Grekernas gudar och blev nästa stormakt som krossade Israel och kom också mot Indien. De kristna som hade gömt sig hos Romarna övertygade och blev deras religion som tog över Europa. En ny stor religion uppstod i Arabien som tog över Israel och tog sig ända till Indien.  Spännande med religion. Nuförtiden är vi moderna människor - som inte krigar och inte behöver religion för vi är bra ändå. Men judarna som hittat hem igen fortsätter att knessa sin tora.

Cireea
2019-10-02, 20:18
#12

#9 Det ÄR grundläggande, men ändå är det så många som inte ens vet det.


Film, Gravid, Hamster, Litteratur, Sommar, Twilight & Sydkorea
"Better Yehet today than Kkaebsong tomorrow"
Eyos Hamsteruppföding

Sindri
2019-10-02, 23:42
#13

Ok - men det är ingen känsla jag har haft, tycker folk är väldigt medvetna om det om man nu tar upp det.

Annons:
Cireea
2019-10-03, 13:19
#14

#13 Kanske beror det på en generationsskillnad? 
Jag upplever att många i min ålder, men även några år äldre och de flesta yngre än mig, inte är lika medvetna om det. 

Jag vet inte hur gammal du är, men det kan vara en stor faktor om våra åldrar skiljer sig en del. Sen finns det säkert andra faktorer såsom umgängeskretsar.


Film, Gravid, Hamster, Litteratur, Sommar, Twilight & Sydkorea
"Better Yehet today than Kkaebsong tomorrow"
Eyos Hamsteruppföding

Sindri
2019-10-03, 15:53
#15

Gammal 😃

Cireea
2019-10-03, 15:57
#16

Hahah 😃 Det tror jag inte på!


Film, Gravid, Hamster, Litteratur, Sommar, Twilight & Sydkorea
"Better Yehet today than Kkaebsong tomorrow"
Eyos Hamsteruppföding

Sindri
2019-10-03, 15:58
#17

Önskar att jag inte trodde på det själv - det skulle kännas roligare då. 😉

NiklasTyreso
2019-10-04, 15:01
#18

Cireea och Sindri, jag tycker att man kan hård-dra eller generalisera lite för långt för att lyfta tydliggöra en poäng. Poängen är att Judendomen tror på Tanak (som kristna kallar gamla testamentet) och Kristna tror på nya testamentet. I inlägg 9 skrev Cindri, som nog är kristen, "i judendomen väntar man fortfarande på sin frälsare, och godkänner således inte Nya Testamentet som en del av Bibeln." Nej, det är inte fokus i Judendomen, bara en liten detalj. En frälsande messias är bara viktigt om man tror på nya testamentet. I gamla testamentet är det annat som är viktigt, nämligen att prakticerar och leva efter Guds bud. Med ett gammaltestamentlig perspekt kan man säga att kristna tappat tron på guds bud och istället ersätter det med en frälsning/räddning från synd genom tro på Jesus död och uppståndelse. Tror man främst på nya testamentet väljer man att lyfta fram sådant som kan ha med en messiasgestalt att göra, men tror man på gamla testamentet lyfter man fram att det viktiga är att leva efter Guds bud. Så, kristna tror på nya testamentet och Judar tror på gamla testamentet, helt enkelt.

[Hukanson]
2019-10-04, 17:49
#19

Nja så enkelt är det inte Niklas, de kristna tror väldigt mycket på Gamla Testamentet för de menar att allt i den vittnar om att det finns ett syfte: att Messias i köttet skall komma och att denna Messias var och är Jesus, Mästaren Kristus, den som man kan tro på som Guds vägledare av mänskligheten.  Nya Testamentet är ju skriven av Jesu lärjungar som ett vittnesbörd av att han fanns och att han gjorde och sade vad Gud Fadern inspirerade honom till.  Att judarna inte accepterade det då och många fortfarande inte gör det är kanske beroende av att de då skulle förlora sin identitet som kulturfolk och bli som europeer eller amerikaner.  Kanske man kan de säga att kristna är alltför fokuserade på Jesus och inte tror på Gud direkt som Skapare och Upprätthållare av en andlig hierarki med massor av änglar och heliga profeter.  Adam, Enok, Noah, Noah's söner, Moses och hans bror Aron, Kungarna i Israel, profeterna i Israel. Israel har en gammal och innehållsrik kultur som kristna ser teoretiskt. Bara Jesus, Maria och apostlarna är levande och viktiga.

Sindri
2019-10-04, 17:50
#20

Jag skrev aldrig att tron på Jesus som frälsaren är fokus i judendom, men det är en skillnad mellan judendom och kristendom, som är väldigt påtaglig och enkel att förstå.

Kristna tror på både Gamla och Nya Testamentet, enligt judendomen är inte nya Testamentet något testament eftersom Jesus inte var Frälsaren.

Annons:
NiklasTyreso
2019-10-04, 21:31
#21

Jo, kristna tror på gamla testamentet som symboliska bilder och berättelser som förebådade och pekade eller ger associationer till deras frälsare. Men kristna tror inte bokstavligt på gamla testamentet som konkret gudagivna bud relevant att leva efter och praktisera idag.

Sindri
2019-10-05, 00:08
#22

Kristendomen har många armar, det finns många som tror bokstavligt på bibeln (ffa i USA), mycket av västvärldens lagstiftning bygger på tio guds bud. Sedan finns det kristna som är halv sekulära, det finns officiellt kristna stater där många är sekulära.
Jag tycker nog att det finns mycket i gamla testamentet som används i kristendomen idag. Man pratar fortfarande om många berättelser från GT, om Abraham, Lots  hustru, Jakobs stege, många profeter. Jag vet inte varför du skriver att kristna idag inte tror på gamla testamentet?

Att man inte tror bokstavligt betyder inte att det inte ligger till grund för tron, man tror väl inte bokstavligt på nya testamentet heller?
Även islam lutar sig mot gamla testamentet, de ser Jesus som en av många profeter - men inte den störste.
Islam, kristendom och judendom kallas för böckernas religion, och böckerna är just gamla testamentet.

NiklasTyreso
2019-10-06, 00:36
#23

Det finns ett tema som återkommer i stort sett varje bok i gamla testamentet, att Gud givit bud som det är viktiga att leva efter eller förhålla sig till, men det är få kristna som bryr sig om det uppenbara. Alltså säger kristna att de tror på gamla testamentet, men struntar i huvudbudskapet. Då kan man säga att de inte tror på gamla testamentet, inte mer än som några pitoreska berättelser.

Upp till toppen
Annons: