Annons:
Etiketterpersonlig-utvecklingandliga-orterexistensplansamhälle
Läst 803 ggr
JRSN
2019-09-27, 19:05

Begreppet 'Tao'

Att försöka beskriva begreppet 'Tao' innebär problem. Det brukar sluta med att man rabblar upp massa saker som Tao inte är. Ordagrant står det för 'väg' eller 'lag', vilket syftar på det som är ursprunget till alla ting. Detta ursprung har förstås inte uppstått själv utan innebär ursprung i en tidlös uppenbarelse. Det närmaste vi kommer i en beskrivning är att kalla det 'idéer' till allt skapat. Den mest kände auktoriteten i ämnet anses vara 'Lao-Tzu' (den gamle mästaren). Hans verkliga namn lär vara 'Li Erh'; författaren till 'Tao Te Ching'.

Enheten

Tao brukar även kallas 'Enheten', för det är ur detta odelade som tvåfalden (mångfalden) alstras. Enheten är således ett 'tillstånd' som bär och föder fram det manifesterade. Enheten uppfattas som en kvinnlig gestalt, modern till allting. Men Tao undflyr hela tiden betraktarens öga. Så här uttrycker Lao-Tzu dilemmat:

"Det Tao som kan nämnas
är icke det eviga Tao.
Det namn som kan nämnas
är icke det eviga namnet.
Namnlöst är det upphov till himmel och jord.
Med ett namn är det alla tings moder."

Och vidare:

"Tao är tomt
men outtömlig dess verkan. 
Bottenlöst, ack, såsom alla väsendens källa.
Det avslipar kantens skärpa,
det upplöser härvans knut.
Det dämpar ljusets skärpa.
I stoftet gjuts det ut.
O, djupt och klart såsom ett stilla vatten förblir det städse!
Jag vet icke vems son det är.
En bild är det av vad som föregick Den Högste."

Lao Tzu's poetiska språkbruk tränger djupare än den faktiska ordalydelsen. Lyriken ger på något sätt en mystisk förståelse av det onämnbara. Vi anar ett väsen bortom alla begrepp vi känner. Ty Tao är inte det materiella, ej heller det andliga. Det är inte det konkreta, ej heller det abstrakta. Tao ligger bortom alla dimensioner vi kan tänka ut, bortom drömvärlden och fjärran från alla psykologiska begreppsvärldar.

Värld bortom världen, bortom världen

Man skulle kunna tänka sig Tao såsom enbart en 'mall' för allt skapat men det är mer än så. Tao eller Enheten är i själva verket en faktisk tillvaro, även om denna värld för oss är avskärmad från alla begrepp. Men som i alla företeelser så ingår Tao i en cyklisk rörelse. När vi är färdiga utvecklingsmässigt med den här konkreta världen så återstår inget annat än att gå in i Tao. Kanske var det detta Buddha Gautama menade med 'Nirvana'.

Dygden

Begreppet Tao tycks även oupplösligt förenad med god moral, kallad 'Te'; Dygden! Denna lära kan uppfattas såsom 'icke-våld'; att göra genom att inte göra. Man skulle kunna uppfatta detta som en väg ut ur Tvåfalden, en befrielse från den tudelade världens ävlan och tävlan. Så här skriver Lao-Tzu om dygdens väg:

"Den stora dygden utger sig icke för dygd.
Däri ligger dess dygd.
Den ringa dygden släpper aldrig av på sin dygd.
Därför brister dess dygd.
Den stora dygden söker icke verka
och ser inget skäl att verka.
Den ringa dygden är verksam
och finner skäl att verka."

Och vidare:

"Det veka övervinner det stela.
Det svaga övervinner det starka.
Ingen finns under himlen som icke vet detta.
Dock finns ingen som rättar sig efter detta.
Därför säger den vise:
Den som tar på sig rikets olycksöden
sitter överst vid altaret.
Den som tar på sig rikets synder
må kallas världens konung.
Sanna ord ser ut som Paradoxer."

                         🏆

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2021-01-01, 18:41 av JRSN
Annons:
NiklasTyreso
2019-09-27, 23:42
#1

Daoismen är även en av de mest deterministiska religionerna. Dao är vägen eller kraften som skapar allt och styr i universum och triggar igång andra krafter som Chi. Daoismen har sitt ursprung i asiatisk schamanism och vissa munkar håller fortfarande på med spådomskonst, men den har utvecklats under tusentals år. En vanlig metod är I Ching, en metod där man använder stjälkar av rölleka i en slumpmässig metod som kan ge 64 kombinationer. Varje kombination har en egen liten suggestiv text som är tänkt att skapa associationer som i tanken leder fram till svaret på frågan som spådomen rör. Daoismen har givit upphov till ett sökande efter odödlighet. Vissa metoder för att fånga upp universums energi är meditativa, medan andra är mer aktiva i rörelse som Tai Chi och Chi gong. Daoismens sökande efter odödlighet bidrog till utvecklandet av den traditionella kinesiska naturmediciner, som dagens kinesiska medicinare utforskar med moderna metoder. De har många tusen olika formulas av växter, mineral och tyvärr utrotningshotade djur. Många växtformulas fungerar på olika sjukdomstillstånd, men tigerben, björngalla, ormblod mm mm är bara vidskepligt önsketänkande. Akupunktur är en kinesisk utveckling av daoismens tro på hur Chi, livskraften, kan påverkas i kroppen med nålar som placeras på särskilda punkter på kroppen. Daoismens tidigaste rötter var schamanismen. De svenska samernas nåjder/schamaner hade ett liknande system där de placerade små brinnande bollar av Gråbo på särskilda punkter på kroppen och tände på gråbon så den glödde. Det kallades att bränna tunder. Samernas brännande av tunder på punkter på kroppen, som parallell till akupunktur har jag hämtat från boken Bot och Botare i Jämtland och Härjedalen av läkaren Lars Hammarin. Förutom tron på Tao, Chi etc tror Daoister på många gudar, andar och gud-ifierade tidiga lärare från länge sedan. Bra böcker om Daoism finns många men jag gillar Daniel Skyles böcker för att han utbildat sig 5 år i Kina.

JRSN
2019-09-28, 00:08
#2

#1 Tack för den utförliga analysen av Taoismen. I Ching känner jag till i detalj men använder den inte aktivt längre. Akupunktur har hjälpt mig i perioder när jag varit rätt illa däran. Fungerar definitivt (enligt mig själv), även på områden som inte bara har med smärtstillande behandling att göra. 👍

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: