Annons:
Etiketterandarparanormaltöversinnligtmagi
Läst 1193 ggr
JRSN
2019-08-07, 22:15

Omvänt tal

Omvänt tal (Reverse Speech) är ett fenomen som uppstår när talade ord spelas upp baklänges, på en bandspelare eller liknande. Korta begripliga fraser kan då höras, inte hela tiden men kanske var 20:e sekund eller så. Talet framlänges och talet baklänges tycks vara relaterade till varandra, dvs samma ämne behandlas. En känd talesman för omvänt tal är australiern David John Oates, som anser att språk existerar naturligt i två varianter; en framåt och en bakåt. Han menar också att omvänt tal utvecklas hos människan innan det 'vanliga talet' tar form. Vidare anser han att omvänt tal hör till den omedvetna delen av hjärnan medan det vanliga talet följaktligen hör till den verbala, logiska hemisfären.

Sanningens röst

En spektakulär konsekvens av det omvända talet är att det som sägs alltid är korrekt; högerhjärnan kan inte ljuga. Man har spekulerat i om detta skulle kunna användas som en slags lögndetektor. Men fenomenet är ännu så pass ungt att inga entydiga slutsatser kan dras. Dessutom är de omvända fraserna ibland otydliga och kryptiska till sin natur, de kan vara problematiska att använda i exempelvis rättsprocesser. Likafullt är det intressant att högerhjärnan (samvetet) vägrar att tala osanning. Även människans ansiktsuttryck står under högerhjärnans kontroll. Om en person medvetet talar osanning så kan ansiktets mimik protestera genom att personen rynkar pannan, skakar på huvudet etc. Om dock en psykopat talar osanning uppstår sannolikt varken omvänt tal eller ogillande mimik; högerhjärnan tycks inaktiverad!

Omvänt tal i musikstycken

Det verkar vara än lättare att finna omvända fraser i musikaliska verk (med tillhörande texter förstås). Skälet kan vara att musiken och lyriken mer hör till den högra hemisfärens område. Ett känt verk med en hel del omvänt tal är popgruppen Beatles album 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band'. En teori gör gällande att vissa medlemmar i gruppen lade in (framlänges) budskap om att Paul McCartney dog i en bilolycka på 60-talet. De var belagda med munkavle men smög ändå in information i texterna om vad som hade hänt och att den ursprunglige Paul ersattes med en 'look-alike' som dessutom råkade vara en väldigt duktig musiker. Budskapet framlänges var så starkt och konsekvent att det automatiskt speglades i de omvända fraserna. Meningarna går ännu starkt isär huruvida detta stämmer eller ej.

Kan omvänt tal manipuleras?

Omvänt tal var ett av redskapen som 'avslöjade' demonernas existens under 90-talet. I ett amerikanskt forum pågick en diskussion om demoner i samband med omvänt tal. Elektroniska nätverk avhandlades och under en omvänd inspelning plockades följande budskap upp; "de kan se oss nu". Demoniska entiteter insåg att människor kunde urskilja dem indirekt. Emellertid är detta länge sen nu och jag minns inga närmare detaljer. Detta var emellertid början till att demonernas inflytande 'återupptäcktes'. Nätverken kunde senare identifieras såsom internet- och mobilnäten.

Frågan är om demoner kan manipulera och styra det omvända talet? Detta är inte helt klarlagt. Men eftersom en demon, uppenbarligen, kan påverka en människas sinne och tal, så är det inte så långsökt att tänka sig en manipulation även av det omvända talet. Tills vidare bör man förslagsvis vara mycket försiktig med långtgående analyser av fenomenet. Man kan studera omvänt tal men bör ta resultatet med en stor nypa salt. Fenomenet är intressant i sig; vårt omedvetna sinne har en talfunktion som är ytterst lite känd. Finns det på samma sätt en 'omvänd bildfunktion' i vänsterhjärnan?

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2021-01-03, 09:14 av JRSN
Annons:
NiklasTyreso
2019-08-08, 18:14
#1

Spännande! Detta skulle vara ganska lätt att testa genom att spela in sig själv och sedan se om andra, helst främmande, personer kan uttyda något vettigt om en själv. Som tonåring skruvade och vände jag och en kompis på tapen i ett kassettband med Eagles Hotel California, men idag finns säkert audio appar eller dylikt som möjliggör att vända på inspelat tal och köra på olika hastigheter. Jag och kompisen hörde endast frasen "is her name" i Hotel California, vilket vi inte hade så mycket glädje av. En f d kollega påstod att han hade lämnat en tel på en kyrkogård över natten och fick inspelning av ruggiga uttalanden, bl a av ett barns ande. Det finns ju programvara för att spela in andar och spela upp på olika hasighet, så skulle man kunna spela in andar och sedan även analysera om det finns omvänt tal. Symboliskt får jag samma association av "omvänt" som till baklänges och motsols, som något onaturligt.

JRSN
2019-08-08, 19:22
#2

#1 Jag prövade att experimentera lite grann med omvänt tal, för några år sedan. Använde då programvaran 'Audacity', som kan laddas ner utan kostnad. Det var rätt knepigt dock; man får spela in, lyssna, ibland sakta ner hastigheten. Mycket knep och knåp; tidsödande. Tror att jag fick fram några korta fraser men ingenting revolutionerande. Spännande är det ändå, speciellt om man (tjuv)-lyssnar på kända politiker, makthavare och kanske popstjärnor. 😉

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: