Annons:
Etiketterparanormaltpersonlig-utvecklingöversinnligtmagi
Läst 1081 ggr
JRSN
2019-07-16, 09:55

Människans chakran

De flesta har ganska bra kännedom om människans chakran. Dessa är ju sju olika energicentrum i kroppen, från slutet av ryggraden upp till toppen av huvudet. Eftersom det står så mycket om chakran på internet så ska jag försöka närma mig ämnet med en lite annorlunda vinkling. Vi har förstått att det handlar om cirklar av energi som har olika 'färg' och som roterar motsols. Men varför det är just sju och varför energierna är av olika natur är inte helt och hållet klarlagt. Dock vet man att chakrana har olika egenskaper och inriktningar för människan.

De sju eteriska kropparna

Min förklaring till att energihjulen existerar är att de är uttryck för olika typer av materia/energi. Inom vetenskapen är inte alla partiklar och energiformer upptäckta ännu. Frågan är om de, inom överskådlig tid, kommer att verifieras. Detta är inte helt säkert, för det handlar (enligt mig) om mycket subtila och dolda fenomen. Sättet jag upptäckt dem på är genom indirekt slutledningsförmåga men jag kan givetvis inte garantera att energierna har de uttryck jag påstår. Låt mig helt schematiskt gå igenom chakrana och deras energityper.

  • Rotchakrat: Utgår troligen från tunga fysiska partiklar såsom elektroner, protoner och neutroner. Bygger upp människans tyngsta kropp; (här kallad) 'Vanekroppen'. Elementet är Jord/Metall. Färgen är röd. Sinnesfunktionen är 'smak'.

  • Sakralchakrat: Utgår troligen från partiklar som kallas 'neutriner'. Dessa förmodas ha en viss massa och kunna existera i vilotillstånd. En elektron omges (enligt mig) av två neutriner i olika 'energiskal'. Dessa neutriner bildar en självständig existens såsom en av människans lättare fysiska kroppar; (här kallad) 'Nervkroppen'. Elementet är 'Lera'. Färgen är orange. Sinnesfunktionen är 'känsel'.

  • Solarplexuschakrat: Utgår antagligen från elektromagnetiska fält. Laddade partiklar omger sig med elektriska fält men dessa fält har även en oberoende existens (plasma). De elektriska fälten konstituerar den tredje av människans fysiska kroppar; (här kallad) 'Plasmakroppen'. Elementet är Eld. Färgen är gul. Sinnesfunktionen är 'hörsel'.

  • Hjärtchakrat: Utgår förmodligen från för vetenskapen helt okända 'vakuumenheter'. Det är ofantligt små korn som brutit sig loss från själva tomrummet och bildat fristående partiklar. Dessa lägger sig i subtila skal runt större laddade partiklar. Skalen utgör en självständig existens såsom den första av människans andliga kroppar; (här kallad) 'Atomkroppen'. Elementet är Luft. Färgen är grön. Sinnesfunktionen är 'lukt'.

  • Halschakrat: Utgår antagligen från ljuspartiklar (fotoner). Dessa antas kunna cirkulera runt tyngre partiklar och bilda s.k. 'bundet ljus'. Det bundna ljuset hos människan ger en självständig existens såsom den andra av människans andliga kroppar; (här kallad) 'Visualkroppen'. Elementet är Trä. Färgen är blå. Sinnesfunktionen är 'syn'.

  • Pannchakrat: Utgår troligen från hittills okända gravitationsvågor (G-vågor) som rör sig snabbare än ljuset. Närmare bestämt är det de interfererande G-vågorna kring materiella partiklar som skapar den självständiga existens som utgör människans tredje andliga kropp; (här kallad) 'Tonalkroppen'. Elementet är vatten. Färgen är indigo. Sinnesfunktionen är 'intuition'.

  • Kronchakrat: Utgår inte från någon världslig källa utan är en energi bortom såväl det fysiska som det andliga. Denna energi måste således betraktas som en själslig eller gudomlig entitet. Elementet immateriellt och formlöst. Färgen vit eller violett. Sinnesfunktionen är 'objektivt minne'.

Konklusion

Människans chakran tycks spegla de sju förekommande energiformerna i Universum. De placerar sig i kroppen efter densitet; tyngst nertill, lättast upptill. Lägg märke till att det här även finns ett sjätte sinne, som är intuition. Energierna är sju, men rotchakrat skall även ses som förbundet med kronchakrat enligt principen; "sjunde steget är återkomsten".

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2020-12-26, 05:21 av JRSN
Annons:
JRSN
2020-10-01, 10:06
#1

Puffar chakratråden. Min poäng i sammanfattning är att varje chakra tycks motsvarad av en materie- eller energiform. Varje energi (och chakra) är också förbunden med ett sinne. Människan har med andra ord sex sinnen och en sjunde 'egenskap' som står för den betraktande principen; själen. Intressant är att även själen verkar bära på ett slags sinne; det 'objektiva minnet'. Detta kan förmodligen likställas med den kända 'Akashakrönikan'. 🌼

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

[Borttaget]
[Borttaget]
2020-10-24, 02:13
#2

Inlägget är borttaget

Pyttelite
2020-10-25, 12:04
#3

Är Akashakrönikan kopplat till ngn religion eller är det mer än företeelse eller synsätt som finns i flera religioner eller filosofiska teorier?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


JRSN
2020-10-25, 16:57
#4

#3: Vet inte säkert, men ordet 'Akasha' lär ska vara Sanskrit och betyda något i stil med 'himmel' eller 'rymd'. På så sätt har väl begreppet en koppling till den hinduistiska religionen. Men vissa menar att termen 'Livets bok' i Bibeln anspelar just på Akashakrönikan. Som bekant är begreppet även förknippat med olika New Age-läror. Själv menar jag att Akashakrönikan är en yttring av en s.k. 'eterisk kropp' som antas finna hos människan men även hos alltet, Universum självt. Denna eteriska kropp förmodas i sin tur vara förbunden med en energiform vars natur ännu inte bekräftats av vetenskapen.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Pyttelite
2020-10-27, 17:16
#5

#0: Hur ser man på energi och energiformer i denna tolkning.

Är energin konstant men gestaltas i olika former eller kan energi skapas eller försvinna från Universum?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


JRSN
2020-10-27, 17:33
#6

#5: Enligt den här tolkningen existerar sju energiformer i Universum. Tre av dessa är av partikelnatur. En består av elektriska fält. Två former utgörs av 'vågor' som yttrar sig som transversella (ljus) respektive longitudinella (gravitation). Den sista energiformen förväntas vara 'ickevärldslig' och således bortom den förgängliga tillvaron.

Energin förväntas vara konstant men dock absorberas resp. emaneras från s.k. 'själskärnor' (svarta hål av olika storlek).

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Annons:
Pyttelite
2020-10-27, 17:38
#7

Skulle man kunna uppfatta följande som ett kretslopp eller sker återkomsten på en annan nivå?

”Energierna är sju, men rotchakrat skall även ses som förbundet med kronchakrat enligt principen; "sjunde steget är återkomsten".”


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


JRSN
2020-10-27, 17:50
#8

#7: Enligt vad jag tror är de sju energinivåerna ett uttryck för processen av återfödelse. Människan (eller andra väsen) överger vid livets slut sin fysiska kropp. Därefter fortgår livet genom de subtila kropparna (de andra energiformerna) för att till sist återgå (återfödas) till den fysiska formen.

p.s. Det kan dock, enligt mig, finnas olika 'kvalitéer' av fysisk form.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Pyttelite
2020-10-27, 18:48
#9

#8: Vad tänker du på då?

”p.s. Det kan dock, enligt mig, finnas olika 'kvalitéer' av fysisk form.”

Hur går man vidare i energiformerna och vilken påverkan får det för den återfödda kroppen?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


JRSN
2020-10-27, 22:31
#10

#9: Till exempel så tror jag att människan, i nästa tidsålder (Vattumannen), kommer att leva i en 'luftigare' existens. Vattumannens tidsålder är just (om jag inte är helt ute och cyklar) ett lufttecken. Materien består då av olika 'luftpartiklar', kanske molnformationer. Men denna värld kommer att upplevas som en 'riktig' värld med land, berg, sjöar, skogar etc.

Den återfödda kroppen blir på samma sätt luftig, men ändå av materiell natur. Det element vi levde i tidigare var 'vattnets element', sjöarna, oceanerna. Även där finns (enligt mig) människor, vi känner dem som - delfiner.

Man går vidare i energiformerna genom att avancera utvecklingsmässigt. I den rådande tidsåldern kämpar vi med 'känsloenergin' och dess vilda svängningar. De som lyckas 'tämja' sitt känsloliv har möjlighet att gå vidare.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: