Annons:
Etiketterhealingceremonieranimismschamanism
Läst 1366 ggr
JRSN
2019-05-17, 18:58

Schamanens uppgift

Att födas till Schaman

Det är en vanlig uppfattning att schamankallet går i arv, det sägs ibland att schamanen endast kan godkännas om han eller hon kommer från ”rätt familj”. Även i afrikanska traditioner kan man finna dessa stränga regler för vad som krävs för att en medicinman eller en 'griot' skall kunna vara verksam. Men detta är människors tolkning av vad en riktig schaman är. Givetvis kan schamaner födas till helt ordinära familjer och ändå vara mycket dugliga.

Man behöver se individens val av familj utifrån ett perspektiv av återfödelse. Den andliga personen som befinner sig i processen av att inkarnera till jorden söker sig självklart till en familj där kunskapen om en ickefysisk värld kommer så naturligt och så enkelt som möjligt. Men omständigheter kan se olika ut och den blivande schamanen kan behöva födas till en miljö som är i total avsaknad av andliga värderingar, den enskildes motiv är avgörande.

Vem är Schaman

Människan är en evig själ på resa genom Kosmos. I vissa skeden ser hon inte den andliga verkligheten och då kan hon givetvis inte vara verksam som förmedlare mellan fysiskt och andligt. Men var och en som erkänner en andlig existens och som är beredd att verka på det området kan, per definition, kalla sig schaman. Kontentan av detta är att den schamanska vägen är öppen för var och en som vill (och orkar) axla den ofta tunga bördan.

Det finns kännetecken som följer schamanen och utmärker denne. Men det är inte människors sak att granska tecknen och avgöra schamanens legitimitet. Tillvaron är mystisk, yttre attribut på att en människa är kallad till schamanismen kan inledningsvis saknas, när hon har fattat sitt beslut kan alla tecken plötsligt finnas där. Det är Gud och människans inre väsen som avgör hennes framtid, offentliga värderingar och normer styr inte detta.

En människas gruppgemenskap eller nationalitet bör ha samma utgångspunkt. Om det endast är blodsband som får agera norm för tillhörigheten så utarmas gruppen eller nationen till slut. Det är hjärtats gemenskap som borde vara den avgörande faktorn i sammanhanget. Vi kan lära oss av de nordamerikanska indianerna här, de har alltid bedömt en människa utifrån hjärtats band. Blodstillhörighet har varit, och bör förbli, av underordnad betydelse.

 Schamansk initiering

En schaman genomgår i regel ett slags dop, en initiering, som bekräftar att denne tilldelats en ny roll. Detta sker genom en symbolisk död där personen förlorar något av det gamla livet. Med återkomsten till världen och livet har nya förmågor etablerats. Vilka förmågor som tillkommit kan variera stort och det finns därför en rad olika schamanska inriktningar, det kan exempelvis gälla healing, andlig dialog eller kunskap om olika tillvaroplan.

Schamanen kan ha svårt att rationellt förklara sin nyvunna kunskap. Schamanen har en oförklarlig visshet inom sitt speciella verksamhetsområde. Just denna kunskap är schamanens viktigaste redskap som han/hon använder sig av. Det kan finnas andra rent fysiska redskap som tilldelas olika egenskaper, till exempel; trummor, symboler, örter, stenar, skallror eller musikinstrument. Men det mest basala är ändå schamanens kännedom om orsakssamband.

Bruk och missbruk

Schamanen tilldelas endast så mycket kraft som han eller hon förmår att hantera utifrån sin utvecklingsnivå. Om en shaman skulle vilja överskrida sina befogenheter kan kraften slå tillbaka mot schmanen själv. Allt arbete på det schamanska området är därför förknippat med ansvar. Det är en farlig verksamhet, en balansgång på gränsen mellan befogade ingrepp och överträdelser av integriteten. Schamanen måste därför ständigt granska sig själv.

Svart magi är dessvärre en realitet i vår värld. Innebörden är att ljusskygga personer använder sig av andliga krafter i själviska syften. Schamanen bör inte öppet gå i kamp med dessa krafter utan istället koncentrera sig på att hjälpa andra människor. Det kan emellertid bli nödvändigt för shamanen att etablera skydd mot de negativa krafterna för att reducera skadliga verkningar. Renande ceremonier är en viktig beståndsdel i detta skydd.

Att agera utan ego

Det är inte ovanligt att schamanen blir ett redskap för högre makter. En schaman måste därför vara beredd att släppa kontrollen över det som sker. Schamanen kan få oemotståndliga ingivelser att bege sig till vissa platser eller prata med vissa personer. Till slut blir detta en så naturlig del av tillvaron att schamanen inte alls reflekterar över det. En schaman som lärt sig lita till sin inre röst är automatiskt beskyddad under ogynnsamma förhållanden.

I arbetet med människor kan schamanen ”plocka upp” klienternas rädslor eller smärtor och erfara dem i sin egen kropp. Schamanen måste lära sig skilja mellan dessa yttre känslor och sina egna. Även här är det viktigt att egot inte tar överhanden, det gäller att klart och tydligt kunna skilja på orsak och verkan. Schamanen kan finna sig agera i ett drömtillstånd men det behöver inte betyda att drömmarna är förknippade med schamanen som privatperson.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2021-01-05, 09:31 av JRSN
Annons:
[Andeljus]
2019-06-15, 17:54
#1

Det finns en del jag håller med om men annat inte om Shamansim och jag ska ta mig tiden en dag att skriva om saken men just nu är det körigt så det får bero lite 🙂

JRSN
2019-06-15, 17:58
#2

#1 Spännande, vi får se tiden an så länge. 😎

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

NiklasTyreso
2019-06-15, 21:48
#3

På schaman.ifokus är ibland långa diskussioner om hur man ska definiera vem som är en schaman, för det är svååårt! Jag tror att en schaman följer någon av de olika naturreligionernas traditioner för att ha kontakt med andar. När andra gör ungefär samma sak som en schaman från en naturreligion, då är det inte schamanism. Vissa Daoister, Hinduiska andliga utövare och utövare av traditionell europeisk häxkonst utför liknande aktiviteter som schamaner, men de är inte schamaner för de ägnar sig inte åt naturreligion.

NiklasTyreso
2019-06-15, 22:06
#4

JRSN skrev: "Det är inte ovanligt att schamanen blir ett redskap för högre makter. En schaman måste därför vara beredd att släppa kontrollen över det som sker." Ska man släpp så på kontrollen för alla andar som vill att man agerar si eller så?! Nej, lika lite som man ska släppa på kontrollen och oreflekerat göra vad vilken människa som helst tycker att man ska göra, lika lite ska man blint utföra vad andar råkar tycka att människan borde göra. Varje människa är ansvarig för sina handlingar och kan inte skylla på att andar eller människor lurade personen att göra fel.

JRSN
2019-06-16, 06:04
#5

#4 Jag förstår vad du menar. Naturligtvis skall man inte följa vilka tokingivelser som helst, som man råkar få. Det jag avser är att 'jaget' i en viss situation träder tillbaka, istället går det högre jaget in och styr situationen. Man kan uppleva det så att man "förs till en viss plats" för att "utföra ett visst uppdrag".

Det har hänt mig flera gånger. Men det enda man släpper kontrollen över är det självupptagna jaget. Det högre jaget är dock fullt verksamt. Med individens andliga träning och sätt att leva har denne, periodvis, godtagit den här alldeles speciella och godartade formen av 'besättelse'. Gud är verksam i människan.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

[Andeljus]
2019-06-16, 08:54
#6

#0 Först och främst så är det jättebra skrivet👍 men det  jag fastnar på är det här :

Svart magi är dessvärre en realitet i vår värld. Innebörden är att ljusskygga personer använder sig av andliga krafter i själviska syften. 

Tyvärr är det så att det är en realitet men som shaman måste man kunna jobba med både mörker och ljus vilket innebär att det händer att man får ta till mörka krafter för att förgöra mörker,en form av bannlysande magi kan man säga. Dock är det av högsta vikt att ha kunskap och har man inte initierats av andarna i den så ska man låta bli men är man kallad kommer initieringen alltid från andevärlden aldrig från en fysisk människa eftersom shamanen enbart jobbar med andarna.

Håller helt med dig i att aldrig använda svart magi i själviska syften däremot inom helande och läkning  och inom shamanism behövs det när någon är besatt av det onda  om än det inte sker så ofta  tack och lov för att förgöra mörker och där öppnar man en portal som ger dom tillträde för stunden under arbetets gång och portalen måste stängas och man måste ha kunskapen att föra tillbaka det väsen man tillfälligt jobbat med så inget finns kvar i våran värld.

Schamanen bör inte öppet gå i kamp med dessa krafter utan istället koncentrera sig på att hjälpa andra människor. Det kan emellertid bli nödvändigt för shamanen att etablera skydd mot de negativa krafterna för att reducera skadliga verkningar. Renande ceremonier är en viktig beståndsdel i detta skydd.

Ibland behöver shamanen gå i kamp med mörker för det är shamanens uppgift att skapa balans hos sig själv först och främst för en obalanserad shaman kan ställa till hemsk oreda hos en klient om shamanen inte själv är balanserad och här kommer beskyddet in som du skriver om och det är verkligen en viktig beståndsdel , A och O för att en shaman ska kunna utföra sitt arbete.

Det här är så jättebra sammanfattat av dig :

**En schaman genomgår i regel ett slags dop, en initiering, som bekräftar att denne tilldelats en ny roll. Detta sker genom en symbolisk död där personen förlorar något av det gamla livet. Med återkomsten till världen och livet har nya förmågor etablerats. Vilka förmågor som tillkommit kan variera stort och det finns därför en rad olika schamanska inriktningar, det kan exempelvis gälla healing, andlig dialog eller kunskap om olika tillvaroplan.
**

Schamanen kan ha svårt att rationellt förklara sin nyvunna kunskap. Schamanen har en oförklarlig visshet inom sitt speciella verksamhetsområde. Just denna kunskap är schamanens viktigaste redskap som han/hon använder sig av. Det kan finnas andra rent fysiska redskap som tilldelas olika egenskaper, till exempel; trummor, symboler, örter, stenar, skallror eller musikinstrument. Men det mest basala är ändå schamanens kännedom om orsakssamband.

Dop var ett bra ordval och själv träffades jag av blixten i tonåren vilket är vanligt att shamaner utsätts för och där satte det shamanska sin fart men först vid 20 års ålder började saker hända och jag kunde binda samman vad det var jag kallats till men resan är inte enkel och ibland undrar jag vad tusan jag tänkte med på andra sidan när jag och min guide gjorde min livsplan.

Det som är intressant är hur många gånger jag på dom 30 år jag riktigt vandrat shamanska vägen hur ofta jag bara vill slippa undan för det är tufft och ingen lätt uppgift men man slipper aldrig undan och konstant dras tillbaka när man försöker smita undan med ord jag lämnar den vägen nu men se det kan man bara glömma för då blir det ett hallå på andarna så det är bara snällt att fortsätta jobba och slutföra det man kommit hit för.

Ändå älskar jag den shamanska vägen och innerst inne vill jag aldrig vara utan den men fy fasen man har tagit på sig en svår uppgift samtidigt som det är både givande och roligt men ibland vill jag bara slippa undan men då är min guide snabbt på plats och rent fysiskt drar mig tillbaka på rätt väg och gör jag inte som han säger så blir jag klen men lyssnar jag och följer planen då flyter allt på och balansen infinner sig.

Det är som du skriver att shamanen måste vara beredd att släppa kontrollen och när man släpper då flyter allt på både inom shamanskt arbete men också i den övriga vardagen  men ibland är man lite obstinat och kan själv eller som min guide säger nu är det slutskolkat och snabbt är man på banan igen så den där kontrollen den är så viktig att man släpper och lyssnar helt till andarna då blir allt som det ska 🙂

Annons:
JRSN
2019-06-16, 11:23
#7

#6 Om svart magi: När jag läser det du skriver så inser jag att jag inte till 100 % lever som jag lär. Det har nämligen funnits tillfällen när det rådit fullskaligt krig gentemot demoniska entiteter. Har jag agerat helt balanserat och med full kunskap då? - Mja, det har väl varit lite si och så med det, ärligt talat. Angreppen har ibland varit så furiösa att jag nog (i anden) slagit tillbaka med samma mynt. Men som Niklas också säger; det ÄR svårt med vem som är en schaman och vad denne gör. Det finns liksom ingen "Lex Schamanicus" att rådfråga, man är i princip själv (om man inte har en mycket aktiv guide som visar vägen). 🤔

Om att öppet gå i kamp med mörka krafter: Håller med, det är nog faktiskt nödvändigt ibland. När man till exempel rensar ut negativa energier eller kastar ut en ond ande så bör man göra det ansvarsfullt. Dvs det man kastar ut måste även oskadliggöras eller neutraliseras, annars kanske man råkar överföra det onda på någon annan. Öppnade portaler skall stängas när arbetet är slutfört. När det gäller personligt skydd har jag länge varit alldeles för naiv och öppen, det har jag fått betala dyrt för. Nu är det bättre på den fronten, men man kan alltid lära sig mer.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

[Andeljus]
2019-06-17, 18:15
#8

#3 På schaman.ifokus är ibland långa diskussioner om hur man ska definiera vem som är en schaman, för det är svååårt!

Jag tror att en schaman följer någon av de olika naturreligionernas traditioner för att ha kontakt med andar.

När andra gör ungefär samma sak som en schaman från en naturreligion, då är det inte schamanism.

Niklas, det där är en väldigt trångsynt sajt eller har rättare sagt blivit sen många lämnat både sajten och ifokus  men från början hade den en helt annan uppgift och mening att föra fram både Shamanism men även Druider därav namnet Druid & Shaman som var menat att sprida kunskap men den blev som så många andranda forum ett offer för intuitionsövningar och vänsterextremism.

Upp till toppen
Annons: