Annons:
Etiketterpersonlig-utvecklingandliga-orterexistensplansamhälle
Läst 1263 ggr
JRSN
2019-05-18, 12:08

Andliga orter

Eteriska kroppar

Människan består som bekant inte bara av påtaglig fysisk materia. Vi är dessutom sammansatta av mer eterisk (lättare) materia samt av olika energier. Vetenskapen känner till några av dessa men inte alla. Inom 'esoteriken' är människans lättare kroppar väl etablerade. Även jordklotet är ett levande väsen och har följaktligen en motsvarighet till eteriska kroppar. Dessa kroppar utgör tillvaroplan för människan.

Sinnekroppen är en benämning på de sju fysiska kropparna tillsammans. Kropp fyra till sex är belägna i jordklotets atmosfär och kallas därför för andliga kroppar. Eftersom dessa kroppar betecknas med många olika namn inom esoteriken har jag försökt att välja helt oberoende namn. Nedan följer en kort beskrivning av dem.

Vanekroppen:

Den tyngsta av människans fysiska kroppar vilken uppbyggs av elektroner, protoner och neutroner. Sinnesfunktionen har med smak att göra.

Nervkroppen:

Denna kropp består av neutriner (små partiklar som anses vara neutrala men som i praktiken har en liten laddning). Till exempel omges elektronen av två neutriner som befinner sig i olika ”energiskal”. Sinnesfunktionen för denna kropp har med känsel att göra.

Plasmakroppen:

En kropp bestående av elektriska och magnetiska fält. De magnetiska fälten är en effekt av laddade partiklar i rörelse. Sinnesfunktionen förknippad med denna kropp är hörseln.

Atomkroppen:

Den första av människans andliga kroppar. Atomkroppen består (enligt mig) av fria enheter av tomrum (noliter och niliter). Tomrummet (vakuum) är uppbyggt som ett slags gitter i vilket materia och ljus ständigt skapas och förintas. Sinnesfunktionen för atomkroppen är lukt.

Visualkroppen:

Den andra andliga kroppen uppbyggs av ljuspartiklar (fotoner) som lägger sig i rosettformade banor runt laddade partiklar. Fotonen vänder hela tiden en och samma sida (pol) mot den laddade partikeln. Sinnesfunktionen som har med denna kropp att göra är synen.

Tonalkroppen:

En andlig kropp bestående av ”stående gravitationsvågor”. Vågor, av samma slag som utstrålas från själens kärna, interfererar när de möter partiklar och lägger sig i skalformationer (vågmönster) runt materien. Sinnesfunktionen för denna kropp är intuition samt balans/orientering.

Minneskroppen:

Den sjunde kroppen är helt immateriell och formlös men räknas ändå till de sinnesbetingade kropparna. Denna kropp lyser men inte av fysiskt ljus utan ljus av en helt annan, upphöjd natur. Sinnesfunktionen förknippas med människans objektiva minne av sin världsliga livsväg. Man skall även förstå denna kropp som förbunden med den tyngsta kroppen, vanekroppen.

Himmelriket

Det som traditionellt kallas för himmeriket kan här identifieras med jordklotsts motsvarighet till 'Atomkroppen', 'Tonalkroppen' och 'Visualkroppen'. Dessa tre utgör himmelrikets tre huvudsfärer. Villkoret är att de tre tyngre kropparna måste läggas bort när människan dör. Dessutom måste de tre tyngsta psykiska kropparna avvecklas. Detta sker i samband med att människan lämnar den fysiska världen.

Kultursfären:

Den första himmelska sfären inleds med helande och introduktion i det nya livet. Därefter kan människan ta del av verksamheten. Kultursfären är nyskapandets område, nya färdigheter och förmågor som grundläggs här kommer hon senare förverkliga i fast fysisk materia. Det kan handla om konstnärliga uttryck i färg och form. Det kan gälla att utveckla nya metoder inom botanik, pedagogik eller varför inte bergsklättring. Listan kan göras lång.

Förståndssfären:

I denna sfär utvecklas nya idéer i fråga om bland annat teknik, elektronik, astronomi och matematik. Hur kan nya landvinningar inom dessa områden förbättra människans villkor under den jordiska tillvaron? Vad skall forskningen ha för inriktning, var skall man lägga tyngdpunkten? Dessa är några av frågorna man fördjupar sig i. Det finns även en skola för analys, logik, kreativt tänkande samt filosofi i alla dess former.

Empatisfären:

Den tredje himmelska sfären är den altruistiska kärlekens och medkänslans område. Här har människan möjlighet att aktivt träda i det godas tjänst. Empatisfären är utgångspunkten för skyddsänglarnas verksamhet på olika områden i livet. Men här finns även tillfälle att utöka kunskapen om människan i sitt sociala sammanhang. Det handlar om psykologi, intuition och parapsykologi. Slutligen kausalitet och karma, lagen om orsak och verkan.

Underjorden

Alla människor är inte beredda på eller tillräckligt mogna att välja utvecklingens väg i livet efter detta. De kanske är fullkomligt nöjda med att bara vila ut efter en svår livsperiod. Då finns trots allt möjligheten att vistas en tid i några av Jordens 'inre psykiska sfärer'. Dessa är belägna i jordens inre men är inte av fysisk art utan består av 'tankemateria'. Observera att Underjorden inte är något 'helvete' utan lager på lager av olika psykiska sfärer, platser där människan vistas i ca. två år.

Vistelsen i Underjorden är förknippad med materiella företeelser, lite förenklat kan man säga att det handlar om god mat och dryck, sexuella utlevelser, makt, ära och egendom. Baksidan av medaljen är som sagt att det inte existerar någon andlig utveckling i Underjorden. Människan kommer därför att återfödas till en livstid som i allt väsentligt motsvarar hennes senaste livsperiod. Men själen är evig och förr eller senare är individen redo att ta språnget upp till en ny utvecklingsnivå.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2021-01-05, 10:15 av JRSN
Annons:
Ghosthunter
2019-06-01, 22:05
#1

Väldigt välskrivet och informellt🙂

"I parabler av rastlöshet, cirklar av regnbågsro - peut être?"

"Världen skulle må bra med lite mer
Värmland"

"Don't be normal, stay paranormal"

JRSN
2019-06-01, 23:27
#2

Tack, Ghosthunter! Det finns förstås en fortsättning för själen efter Himmelriket/Underjorden men det ligger lite utanför den här sajtens intresseområde. Men kort så handlar det om att först gå in i sin helt privata sfär, som kan kallas Egenvärlden. Därefter ett ett uppgående i Gud/Universum, en "minnestripp" och slutligen en återfödelseprocess.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: