2019-06-04 13:06 #0 av: JRSN

Går det att ta kontakt med en anhörig som har gått bort? Kanske är det inte så omöjligt som det kan förefalla. Låt oss gå igenom några vanliga tekniker.

Döden kommer ytterst sällan i rätt tid, om man säger så. Ofta hinner anhöriga inte ta farväl eller så kvarstår obesvarade frågor, problem och konflikter. Speciellt när en person på ett ögonblick rycks bort från livet så uppstår givetvis ett vakuum, ett chocktillstånd. Ingen var beredd på det som hände och nu är det försent, eller? I själva verket är ingenting någonsin försent, man behöver bara söka sig fram på lite andra vägar än normalt. Den här artikeln skall försöka belysa olika förfaringssätt som kan vara bra att känna till.

Den bortgångnes tillstånd efter döden

Att dö från det fysiska livet innebär inte att medvetandet också går förlorat. Själen lever kvar, så även en lättare version av kroppen, bestående av mer subtil materia. I normala fall är detta ett snabbt övergående tillstånd. Själen kan ta ett kort avsked av närstående personer för att sedan uppsöka 'det vita ljuset', en sfär där det levda livet gås igenom i "blixtbelysning", på ett ögonblick. Därefter tar själen klivet in i den andliga världen, som har en mångfald olika uttryck beroende på själens utveckling och erfarenhetsnivå.

Kvarvarande band till den fysiska världen

Men bundenheten till jordelivet kan ta överhanden. Anhöriga kan genom böner, tvivel, frågor och förhoppningar bokstavligt talat hålla fast den avlidne i den jordiska sfären. Den avlidne behöver liksom göra ett bokslut av det som varit innan han/hon kan gå vidare. I vissa fall kan det ta lång tid, för omständigheter kan göra att vissa frågor förblir obesvarade. Personer som avlidit men inte gått in i ljuset kallas för 'jordbundna andar'. Närvaron av dessa andar kan ta sig lite olika uttryck. Jordbundna kan "ses" som skuggor eller gestalter, de kan ge en känsla av kyla eller 'tyngd' när man är i deras närhet. Ibland försöker de göra sin närvaro märkbar genom att påverka materien på olika sätt; luckor kanske öppnas av sig själva, radioapparater går igång eller så flyttar sig föremål i huset.

Avlidna andar som återvänder efter att först uppsökt det vita ljuset upplevs i regel som mer oproblematiska. De kan ses som ljusgestalter snarare än skuggor och de upplevs sällan som 'kalla'. Emedan de gått igenom en slags rening i den andliga världen så är de befriade från jordiska later och tillkortakommanden. De har sett livet och sig själva i ett mer objektivt ljus och kan därför ge ett bättre bemötande till anhöriga som är kvar i jordelivet. En del bortgångna anhöriga träder även i aktiv tjänst som 'skyddsandar'. Ofta finns en historia bakom skyddsängeln och deras adepter, de har redan mötts tidigare i det jordiska livet. Ibland är det dock både en och två generationer emellan de inblandade men i regel finns förenande band som har med tidigare liv att göra, vi känner faktiskt fler personer än vi är medvetna om!

Kontaktmetoder

  • Möten i drömmen skall inte underskattas. Drömtillståndet är inte "hjärnans skräp" utan en oberoende sfär som dock lyder under helt andra naturlagar. Metoden att möta anhöriga i drömmen måste utgå från en önskan att göra det. Om den närstående uttryckligen ber om ett möte med en avliden person så kan detta mycket väl ske. Mötet kan ske även om den bortgångne kommit så långt som till återfödelse. Varje person har ett högre jag som kan gestaltas såsom en slags 'tidlös personlighet', det är denna personlighet som kan kontaktas.

  • Den som har lätt att meditera och sjunka in i ett kontemplativt tillstånd kan även pröva självhypnos för att komma i kontakt med avlidna anhöriga. Lämpligen kan personen sätta sig i en skön fotölj och räkna ner sig själv från tio till noll under det att en visualisering görs av att muskler slappnar av och spänningar släpper. Väl nere i självhypnos kan personen visualisera ett möte med sin anhörige, lämpligen i en välkänd miljö som båda upplever som lugn och trygg. Efter mötet räknar personen upp sig till tio igen. Metoden är ofarlig, det enda bakslaget som kan ske är att man somnar.

  • Den mest konkreta metoden är nog ändå att kontakta ett erfaret medium som kan leda mötet. Det finns aldrig några garantier att få kontakt med sin anhörige men det kan vara värt ett försök. Ett medium kan ge mycket mer utförlig information från den bortgångne, fler värdefulla detaljer. Fler än ett medium kan behöva anlitas men man får aldrig missbruka situationen. Om den avlidne väljer att avsluta dialogen så måste det respekteras. Den anhörige behöver då gå vidare med sitt liv, inte blicka bakåt mer utan vidta mått och steg för att skapa en så bra tillvaro som möjligt.

  • S.k. 'Seanser' bör undvikas. Metoden är kollektiv men "ingen kedja är starkare än sin svagaste länk". Personer som sitter med kan sakna nödvändigt personligt skydd eller ha en 'problematisk natur'. Detta skapar portaler till demoner och oönskade andar som tränger sig på och skapar kaos i gruppen, även efter seansen. Dessutom kan information av personlig natur komma upp vilket hotar integriteten. Man bör inte bli frestad att få uppleva flygande bord, 'ektoplasmafenomen' eller mystiska ljus. Sittningar med ett medium på 'tu man hand' är nog alltid att föredra.

    Egna erfarenheter? Skriv inlägg eller ställ en fråga!